Medlemsmöte för Åkeri/Terminal, Miljö, Bensin/Depå och Taxi/Buss

Nomineringsmöte för medlemmar inom Åkeri/Terminal, Miljö, Bensin/Depå och Taxi/Buss  den 7 november 10.00-ca.13.00

På dagordningen bl.a. Nomineringar till sektionsuppdrag

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla