Klubbmöte Jale

Klubbmöte för Jale-klubben

Torsdag den 1 oktober kl 18,00 på Transports avdelning, Tunagatan 20 i Borlänge.

På dagordningen bland annat:
* Nominering till klubbstyrelsen
* Nominering till sektionen
* Nominering till VU-sekreterare

Välkommen!