Inbjudan till sektion 4`s årsmöte

Härmed kallas du till medlemsmöte för den geografiska sektionen du tillhör i Transportarbetareförbundet avdelning 88 Dalarna.
Mötet kommer hållas fysiskt på Tunagatan 20 Avdelningens lokaler.
Datum: _2022-01-19
Klockslag: 18.00

Under mötet kommer delvis nedanstående punkter behandlas.
Nomineringar till avdelningen
Val till sektionen
Nyheter i Förbundet
Nyheter i Avdelningen
Information från avdelningsstyrelsen
Studier
Försäkringsinformation
Verksamhet i Sektionen

Varmt välkommen, kom och gör din röst hörd!