Inbjudan till medlemsmöte – Sektion 2

Söndagen den 29 april håller sektionen medlemsmöte för alla medlemmar i Sektion 2 – Blekinge.

Mötet kommer hållas på ABF i Ronneby, Kungsgatan 2, kl. 11:00.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna,

Sektionsstyrelsen i sektion 2.