Förstamajfirande i Värnamo

Huvudtalare: Peter Persson, riksdagsledamot.
Ungdomstalare: Khalid Porikrim, ordförande SSU Värnamo
Samlingsplats: Flanaden Värnamo, 14.30.
Avmarsch: 15.00.
Möte: Värnamo Folkets park, 15.30.