Förstamajfirande i Norrahammar

Huvudtalare: Carina Gardewall, Tim Andersson
Ungdomstalare: Johanna Haglund
Samlingsplats: Slätten, 9.30.
Avmarsch: 10.00.
Möte: Norrahammars Folkets hus.