Förstamajfirande i Jönköping

Huvudtalare: Heléne Fritzon, migrations- och biträdande justitieminister
Ungdomstalare: Anna Franzén, ordförande SSU i Jönköpings län
Samling Hovrättstorget: 13.00.
Avmarsch: Hovrättstorget, 14.30.