Förstamajfirande i Eksjö

Huvudtalare: Marcus Eskdahl, regionråd i Region Jönköpings län
Ungdomstalare: Samrina Gadzo, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse
Samlingsplats: Bryggaregatan 2B utanför ABF 14.30
Avmarsch: 15.00
Möte: Stora torget, 15.15.