Cabotagestudien

Nu är det åter dags att tagga lastbilar åt Cabotagestudien. Du minns säkert att vi senast taggade lastbilar 2015. Taggningen av lastbilar är den datainsamling som krävs, för att där skall kunna bli en ny Cabotagestudie. Det är alltså mycket viktigt att så många som möjligt taggar så många lastbilar som möjligt. Du hjälper naturligtvis till själv både med att tagga lastbilar och med att uppmana medlemmar och andra att göra detsamma.

Gå redan nu in på https://app.cabotagestudien.com och registrera dig genom att följa instruktionerna. Det tar cirka fem minuter. Om du vill, kan du börja tagga direkt. Den officiella starten är måndagen 2020-09-07, men även tidigare taggningar används. Tänk på att du taggar just lastbilen registreringsnummer, och inte till exempel trailerns. Taggningen kommer att pågå till dess att tillräckligt mycket data har kommit in.

Under veckoslutet 2020-09-11 – 2020-09-13 gör förbundet en särskild insats med taggningen av lastbilar vid gränsövergångarna på Öresundsbron, Svinesundsbron och på färjeterminalen i Helsingborg. Du, som bor eller råkar befinna dig i närheten av någon av dessa platser, och vill vara med i denna särskilda insats, vänder dig till respektive avdelning nedan.

Öresundsbron avdelning 12 i Malmö transport.12@transport.se 010-480 30 12
Svinesundsbron avdelning 55 i Uddevalla transport.55@transport.se
010-480 30 55
Färjeterminalen i Helsingborg avdelning 14 i Helsingborg transport.14@transport.se 010-480 30 14

Förbundet kommer också att ha taggare på plats i hamnarna i Trelleborg, Ystad och Kapellskär.

Liksom tidigare leds studien av professor Henrik Sternberg och Cabotagestudieföreningen. I dess styrelse ingår bland annat Peter Lövkvist och Tommy Jonsson.

Cabotagestudien är viktig för Transport och våra medlemmar. Den kommer att användas som underlag i förbundets argumentations- och påverkansarbete vid implementeringen av mobilitetspaketet i Sverige. Cabotagestudien gör konkret nytta! Tidigare Cabotagestudie påvisade omfattande brott mot cabotagereglerna samt att kriminaliteten ökade i områden, där utländska lastbilar hade uppställningsplatser.