INSTÄLLD, Avtalspunkt i Transportavtalet i Katrineholm,

Välkommen på avtalspunkt

Du får grundläggande kunskaper i hur du läser ditt kollektivavtal
Hur du kollar så att du har rätt lön
Övriga villkor som gäller

Anmälan senast den 23 oktober till:

transport.7@transport.se

Tel: 010-480 30 07