Avdelningsstyrelsen – sammanträde, konstituerande del 2