Avdelningsstyrelsen – Konstituerandesammanträde, del 1