Avdelningsstyrelsemöte

Vi följer givetvis förbundets hållning beträffande Covid19 och ändrar till Teams om det behövs.