Årssammanträde

Avdelning 2 håller årsmöte den 15 mars i Göteborg.