Årsmöte i Bevakningssektionen

Bevakningssektionen

 

Medlemsmöte i Bevakningssektionen

 

2019-02-12 18:30

 

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

 

Ur dagordningen

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap

Nomineringar för val på avdelningens årssammanträde (Se faktaruta)

Arbetsmiljö

Rapporter

Övriga Frågor

 

Kaffe, te och mackor serveras

 

Varmt välkomna!

Sektionsstyrelsen

 

FAKTARUTA

 

Nomineringar som ska ske på sektionernas årsmöten inför avdelningens årssammanträde

 

Ordinarie Ordförande för 2 år

Ersättare för ordförande för 2 år

Ordinarie Sekreterare för 2 år

Ersättare för sekreterare för 2 år

En ordinarie ledamot i förbundsrådet för 2 år

En ersättare i förbundsrådet för avdelningen för 2 år

 

Ordinarie ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen 2 år

Renhållningssektionen

Oljesektionen

Taxi och Bussektionen

 

Ledamöter och ersättare i avdelningens valberedningen för 2 år från

Bevakningssektionen

Terminalsektionen

Tidningsbudssektionen

Åkerisektionen

 

Revisor 2 år

Ersättare revisor 2 år

Fanbärare för 1 år

Ersättare för fanbärare för 1 år.