Årsammanträde 25 mars 10.00- ca 13.00 Bohusgården

Representanskapssammanträde / Årssammanträde i avdelningen på Bohusgården 25 mars 10.00- ca 13.00

Kaffe och smörgås serveras från 09.30

På dagordningen bland annat val av:

Kassör

Avdelningsstyrelsesekreterare

Studieorganisatör

Revisorer