Årssammanträde sektion 6 (säkerhet)

Årsmöte sektion 6 (säkerhet) kl 18.00 på avdelningen