Vad händer om jag är med i fel fackförbund?

Det innebär att du visserligen omfattas av medlemsrättigheterna i detta förbund (exempelvis rätten till inflytande, försäkringar, åka på kurser med mera) men när det kommer till eventuella problem på arbetsplatsen, tolkning av avtalet, förhandlingar med mera, så riskerar du att få sämre hjälp.

Det förbund som du är med i, är ändå inte berörd part i avtalet och har alltså inga juridiska möjligheter att hävda dina rättigheter. Man måste lämna fullmakt till berört förbund. Dessutom är det osäkert vad förbundet då vet om själva avtalet och hur dess olika delar ska tolkas.