Vad går medlemsavgiften till?

Den allra största utgiftsposten är personal – alltså förhandlande ombudsmän, administrativ personal, utredningsresurser, studieverksamheten och så vidare.

Andra stora kostnader är bland annat medlemsförsäkringen, kontorshyror, inkomstförsäkringen samt att bygga konfliktfonder (strejkkassor).