Vad är skillnaden mellan rast och måltidsuppehåll?

Rast är ett obetalt uppehåll i arbetet, som bör framgå i schema, där du inte behöver finnas tillgänglig.

Måltidsuppehåll är betald arbetstid och du ska finnas tillgänglig i anslutning till arbetsplatsen.