Jag var nästan med om en olycka på jobbet – det var nära ögat. Vad ska jag göra?

Vi brukar säga ”ett OJ! ska aldrig bli ett AJ!”. Med andra ord – vi måste reagera när något kunde gått fel och göra vad som går för att förebygga det. Så att det inte inträffar en riktig olycka nästa gång.

Skriv en tillbudsrapport och lämna till din närmaste chef. Om du behöver hjälp, fråga ditt skyddsombud eller kontakta din lokala Transportavdelning. Du kan också prata med arbetskamraterna och diskutera om det finns andra sätt att göra jobbet på.

Ta upp det med chefen och se till att få dokumentation på det nya arbetssättet.