Jag ska jobba i annat EU-land åt en arbetsgivare i det landet. Vad ska jag tänka på?

Om du ska jobba åt exempelvis ett danskt företag, i Danmark vet vi att det är dansk arbetsrätt, skatt och facklig organisation som berörs. Vänd dig i första hand till berört fackförbund i det landet.

Du kommer också att behöva kolla upp hur det kommer funka med dina rättigheter vad gäller socialförsäkringar (a-kassan, sjukpenning med mera) och vad som gäller i det andra landet.