Jag har sagt upp mig och har sparade semesterdagar. Vad händer med dem?

Grundprincipen är att du jobbar kvar till din sista anställningsdag och får ut sparade semesterdagar i pengar. Enligt de flesta kollektivavtal ska du få dem så snabbt som möjligt – en tumregel är med nästa månadslön. Se exempelvis § 30 i Semesterlagen.