Jag har oregelbundna arbetstider och därför olika inkomst. Hur räknas fackavgiften ut då?

Fackavgiften baseras på vad du tjänar brutto – före skatt – inklusive OB och andra tillägg (förutom övertidsersättning). Du med oregelbunden inkomst får uppskatta ett genomsnitt. Ring oss på 010-480 30 00 så hjälper vi dig.