Hur och varför sätts företag i konkurs?

När ett företag inte har pengar för att betala sina skulder säger man att företaget är på obestånd. Företagsledningen, eller någon av dem som företaget har skulder till, kan då begära att företaget sätts i konkurs. Ibland är det facket som begär att företaget ska sättas i konkurs för att de har löneskulder till en eller flera medlemmar i facket.

En konkursbegäran lämnas till tingsrätten och det är de som bestämmer om företaget ska sättas i konkurs eller inte. Om tingsrätten sätter företaget i konkurs utser de också en konkursförvaltare.

Som anställd märker du att en konkurs är på gång genom att du inte får din lön i rätt tid. Företag går ofta i konkurs några dagar före eller efter avlöningsdagen. Du får sedan information från konkursförvaltaren, eller ibland från facket, att arbetsgivaren satts i konkurs.