Hur varmt/kallt får det vara på arbetsplatsen?

Det finns inga entydiga gränser för temperaturer varken uppåt eller nedåt. Däremot finns Arbetsmiljölagens generella bestämmelser om att man inte ska må dåligt eller bli sjuk på jobbet.

Gränsen går alltså inte vid en viss temperatur, utan när den enskilde lider skada av sitt arbete. Det är olika för olika personer. Prata med ditt skyddsombud ifall du upplever temperaturen som ett arbetsmiljöproblem.

Den enklaste åtgärden om det blir för varmt är förstås att släppa in mer luft där du arbetar. Om det inte är möjligt ska du prata med din arbetsgivare, ett skyddsombud eller – om inget skyddsombud finns – det regionala skyddsombudet på din avdelning.

De åtgärder som arbetsgivaren kan ta till är exempelvis arbetsrotation eller kortare arbetspass om du arbetar på t.ex. en bensinstation eller terminal.

Om du kör bil är vår absoluta mening att det finnas AC i bilen. Finns inte det bör du prata med arbetsgivaren, ditt skyddsombud eller din lokalavdelning om det.