Hur funkar Transports inkomstförsäkring?

Det är en särskild försäkring som förbundet tecknar med Folksam. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar.

För att få inkomstförsäkring ska man uppfylla kraven för inkomstrelaterad a-kasseersättning, ha varit medlem i Transport samt i Transports eller annan a-kassa i minst tolv månader. Ansökan sker på särskild blankett. Dessutom ska man betala korrekt medlemsavgift.

Läs mer om inkomstförsäkringen