Frågor och svar om matbud

Under de senaste åren har de så kallade plattformsföretagen, eller appföretagen, vuxit fram inom olika branscher. Transport har den senaste tiden lyft frågan om speciellt en av dessa  – matbudsföretagen.

Vad vill Transport i frågan?

Vi vill att matleveransföretagen ska teckna kollektivavtal med oss för att reglera arbetsvillkoren för cykelbuden. Det ger cykelbuden ett verktyg för att vara delaktiga och påverka hur deras villkor ser ut.

Varför är ni emot ny teknik?

Vi har ingenting emot ny teknik, vi anser att digitalisering har positiva effekter för transportbranschen, i form av effektivare transportplanering med mera. Det vi är emot är oanständiga anställningsvillkor som dessutom är väldigt omoderna.

Hur ser villkoren ut för matbuden?

Det finns stora skillnader mellan de olika matleveransföretagen. Som matbud står man ofta utan anställning, utan fasta arbetstider och utan fast lön. Man får själv tillhandahålla sin utrustning i form av cykel och mobiltelefon och står utan försäkring eller lön om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka i trafiken.

Cykelbud fanns ju redan när jag var liten. Vad är problemet med just matcykelbuden?

Problemet är anställningsvillkoren. Problemet är att vi har en del företag som inte vill ta sitt arbetsgivaransvar, vilket innebär att matbuden hamnar i ett väldigt osäkert läge.

Men är det inte bra att människor får jobb?

Det är såklart bra att människor får jobb. Men det måste ske på bättre villkor. Hos många matleveransföretag är arbetsvillkoren så dåliga att man hamnar i ett utanförskap, eller är tvungen att ha flera jobb för att klara sig.

Men cykelbuden väljer ju själva att jobba under de förutsättningarna, ingen har tvingat någon. Varför lägga energi på frågan?

Det finns många matbud som trivs med arbetsuppgifterna, men som är missnöjda med arbetsvillkoren, och otryggheten. Det finns också många som helt enkelt har tagit jobbet för att det inte har funnits något alternativ. De vill dock alla ha en tryggare vardag på jobbet, och det är därför vi tillsammans med matbuden engagerar oss i frågan.

Vad händer med ett matcykelbud som skadar sig eller blir sjuk på jobbet?

Ett av de största problemen är just att arbetet är väldigt riskfyllt. Många cykelbud vittnar om olyckor. Man har ofta bråttom med leveranserna och tar risker i trafiken.  Det är då problematiskt att det är oklart hur försäkringarna ser ut om man hamnar i en olycka. Oftast får man ingen sjuklön eftersom man inte är anställd.

Varför engagerar ni er i cykelbuden när det är så få av dem som är medlemmar i Transport

Villkoren för cykelbuden måste bli bättre, men frågan är långt större än så. Det här handlar om den svenska modellen och om hur vi ser på arbetskraft i Sverige.  Det handlar om hur långt vi är beredda att backa i tid och utveckling för att skapa det man märkligt nog kallar “enkla jobb” och det handlar om en risk för att detta är något som vi kan komma att få se inom fler yrkeskategorier i framtiden.

Sedan ser vi också att fler och fler cykelbud blir medlemmar på Transport, vilket är väldigt positivt för att vi ska kunna driva den här frågan tillsammans.