Betalar jag lika mycket i avgift när jag pluggar och har CSN som enda inkomst?

Nej, medlemsavgiften blir lägre. Du betalar 91–152 kronor i månaden beroende på vilken av Transports lokalavdelningar du tillhör. Självklart behåller du ändå medlemsförsäkringar och andra förmåner.