Sektioner i avdelning 7

profil bild

Emelie ErikssonOrdförande

Inom sektionen har vi medlemmar i de flesta avtalsområdena.

För närvarande består dock styrelsen endast av representanter från bevakning, vilket vi beklagar och hoppas kunna ändra på – vi behöver representanter från flera av våra avtalsområden.

Våra mål är följande:

* Öka medlemsdeltagandet på medlemsmöten och vid medlemsaktiviteter.

* Få kontakt med så många av våra medlemmars arbetsplatser som möjligt, så vi kan skicka information om kommande medlemsmöten och evenemang.

* Höja andelen fackligt aktiva på våra medlemmars arbetsplatser.

Fredrik ElbrandOrdförande

E-post
sektion5.transport@gmail.com

Lena OlofssonSekreterare

Göran AmrénLedamot

Anneli GomérLedamot

Ledamot