Sektioner i avdelning 17

Avdelningen är indelad i geografiska sektioner. På sektionernas möten har du möjlighet att påverka avdelningen, Du har också möjlighet att nominera personer till avdelningsstyrelsen och kongressen. Ibland genomför sektionen någon aktivitet eller föreläsning.

Plats för introtext till denna del – t.ex. presentation av sektionen.

Förnamn EfternamnTitel

Tel
010-480 00 00
E-post
fornamn.efternamn@hej.se

Plats för beskrivning av t.ex. ansvarsområde

Förnamn EfternamnTitel

Tel
010-480 00 00
E-post
fornamn.efternamn@hej.se

Plats för beskrivning av t.ex. ansvarsområde