Sektioner i avdelning 19: Sektion 1 Tunga transporter och Sektion 2 Service

 

Sektionsordförande Sektion 1 Andreas Karjalainen

ledamot Daniel Utsi

ledamot Andreas Kedborn

ledamot Leif Bäckström

ledamot: vakant

Sektionsordförande Sektion 2 Niklas Strand

ledamot Robin Enblom

ledamot Martin Landin

ledamot Hannah Kraft

ledamot Kimberley Westermark

ersättare Colin Lehnjoh

ersättare Suzanne Enström

ersättare Kent Halvarsson

ersättare Susanne Bergman Israelsson