Läs för mig, pappa!

Läs för mig, pappa!

Sedan slutet av 1990-talet driver ABF tillsammans med fackföreningsrörelsen projektet Läs för mig, pappa! Syftet är att stimulera män inom LO-kollektivet att läsa för sina barn och i förlängningen även läsa mer själva. Projektet vänder sig till pappor/styvpappor som har barn i åldern 0-10 år.

Under en heldag får pappor träffa en författare och en barnpedagog som berättar om barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åldrar. Under dagen görs ett studiebesök på folkbiblioteket. Deltagarna får ett paket med böcker för barn och en bok själva.

Förmågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens och framtidens samhälle. Att förstå vad andra säger och skriver är nödvändigt. Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och skrift är en färdighet som varje människa behöver för att försvara sina rättigheter på arbetsplatsen och i samhället.

Läs- och skrivförmågan, förmågan till inlevelse och medkänsla främjas vid läsning av skönlitteratur. Förmågan att läsa är starkt förknippad med ett demokratiskt samhälle präglat av solidariska värderingar.

Projektet är ett samarbete mellan ABF, LO, En bok för alla, Byggnads, Hotell- och Restaurangfacket, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet, SEKO – facket för service och kommunikation och Transportarbetareförbundet. Det stöds med medel från Kulturrådet.

Är du intresserad av att deltaga på Läs för mig, pappa! så kontakt:

Patrik Persson
Studieorganisatör
010-480 32 65
patrik.persson@transport.se