Facket och IKEA inleder dialog för att få bort utnyttjandet i transportkedjan

Den globala fackliga organisationen ITF (International Transport Workers’ Federation) har inlett samtal med IKEA med målsättningen att helt få bort hänsynslöst utnyttjande och exploatering från den svenske möbeljättens transportkedjor.

De två organisationerna möttes den 1 september för att diskutera den oro som lyfts från fackföreningarna rörande villkoren för chaufförer i företag som används som underleverantörer av IKEA. Under mötet meddelade IKEA att man tar oron på största allvar och att man vill samarbeta med fackföreningarna för att få till stånd en lösning som innebär schyssta villkor för alla chaufförer som transporterar produkter från IKEA.

ITFs vägtransportsektions vice ordförande tillika ETFs (European Transport Workers’ Federation) ordförande Frank Moreels deltog i mötet och kommenterar det så här:

– Det här mötet var ett viktigt första steg, och jag välkomnar det faktum att IKEA tar de europeiska fackföreningarnas oro på allvar. Faktum är att en del multinationella bolag underbygger social dumping och snedvriden konkurrens i sina transportkedjor genom att inte hantera problemen eller förbättra upphandlingsvillkoren och priserna.

– Multinationella företag måste ha bättre underleverantörer till rimliga priser eller tvinga sina nuvarande underleverantörer att leva upp till en högre standard och schyssta villkor. Vi gratulerar IKEA till att vara det första multinationella bolag av sitt slag som tar steg för att nå det målet och till att göra det tillsammans med fakföreningsrörelsen.

– Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har en lösning när lastbilschaufförer får kontrakt i de länder där de faktiskt arbetar, som ger dem de rättigheter och det skydd som de behöver, avslutar han.

Magnus Falk, internationell sekreterare på Transport som lett den fackliga gruppen säger:

– Vi har fört diskussioner i två år och äntligen kan vi inleda ett samarbete med Ikea, på i första hand europanivå för att komma till rätta med de stora problemen I vägtransportsektorn. Jag är glad att IKEA öppnat upp för ett konkret samarbete. Nu ska vi bara se till att det verkligen gör skillnad för chaufförerna också.

146171722 144b9304e2 n