Remissvar

Våra åsikter om lag- och föreskriftsförslag

När ny lagstiftning föreslås tillfrågas vi som organisation om vad vi tycker. Det kan vara allt från detaljerade föreskrifter som reglerar ett specifikt yrke till nya förslag om t.ex. sjukförsäkringssystemet. Lagstiftaren är intresserad av våra åsikter och vill veta vad vi tycker om förslagen. Förslag till nya lagar kan komma från EU, Sveriges regering eller en myndighet. Nedan finner du vad vi tyckt om olika lag- och föreskriftsförslag.