Remissvar

Våra åsikter om lag- och föreskriftsförslag

När ny lagstiftning föreslås tillfrågas vi som organisation om vad vi tycker. Det kan vara allt från detaljerade föreskrifter som reglerar ett specifikt yrke till nya förslag om t.ex. sjukförsäkringssystemet. Lagstiftaren är intresserad av våra åsikter och vill veta vad vi tycker om förslagen. Förslag till nya lagar kan komma från EU, Sveriges regering eller en myndighet. Nedan finner du vad vi tyckt om olika lag- och föreskriftsförslag.

Transports utredare

Transports utredare är experter på våra branscher och har bland annat till uppgift att lämna yttranden över remisser.

Emil BurmanFokusområden: persontransporter, bensin, miljö, tidningsdistribution och bemanning

Tel
010-480 37 47
E-post
emil.burman@transport.se

Antti VainioFokusområden: åkeri, hamn och flyg

Tel
010-480 37 68
E-post
antti.vainio@transport.se

Gabriel DahlanderFokusområden: persontransporter, bensin, miljö, tidningsdistribution och bemanning

Tel
010-480 37 56
E-post
gabriel.dahlander@transport.se