Snart är det kyrkoval!

Den 17 september är det dags för kyrkoval. Även om det inte uppmärksammas lika mycket som valen till riksdag, kommun och landsting är det ett viktigt val som också har betydelse utanför kyrkans värld. Därför uppmanar vi våra medlemmar att gå och rösta.

Det finns flera anledningar till att vi engagerar oss i kyrkovalet. Det är framförallt tre frågor som vi tycker är extra relevanta för oss som arbetstagarorganisation.

Kyrkoavgiften ska användas på ett ansvarsfullt sätt

Kyrkan är en stor organisation som köper varor och tjänster till ett värde av ca 1 miljard kronor. Det är pengar som alla medlemmar i svenska kyrkan bidragit med genom kyrkoavgiften. Vilken politik som styr kyrkans upphandlingar påverkar hur stor vikt det läggs vid schysta villkor hos de utför tjänsterna. Om det exempelvis ställs krav på kollektivavtal hos de åkerier de anlitar eller inte.

Kyrkan ska ta sitt arbetsgivaransvar

Vi är solidariska med de 20 000 anställda som har kyrkan som arbetsgivare. Det är viktigt att kyrkan ser värdet av rätten till heltid, fasta jobb och en bra arbetsmiljö för sina anställda. Fackförbundet Kommunal organiserar merparten av kyrkans anställda. Läs mer om kyrkan som arbetsgivare på Kommunals webbplats

Vi vill se en öppen och demokratisk kyrka

Vi tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan även fortsättningsvis vilar på demokratiska värderingar såsom jämlikhet och allas lika värde. De senaste åren har vi sett att antidemokratiska krafter gör allt för att ta sig in i beslutsfattande församlingar. Dessa gynnas av ett lågt valdeltagande, vilket är en viktig anledning att gå och rösta.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkofullmäktige (lokalt) Här styrs verksamheten som finns nära dig, i din församling/pastorat.

Stiftsfullmäktige (regionalt) Svenska kyrkan är indelad i 13 stift vars främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden.

Kyrkomötet (nationellt) Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

För att kunna rösta ska du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Alla som får rösta får ett röstkort hemskickat med information om valet.

Du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. För kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ur kyrkobokföringen den 18 augusti 2017. Så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i kyrkobokföringen.

Det är ca 5,5 miljoner personer som är röstberättigade i Svenska kyrkan.

Alla röstberättigade får ett röstkort hem i brevlådan. Där står vart du ska gå för att rösta på valdagen den 17 september.

På röstkortet står även var du kan förtidsrösta i ditt valområde. Det kan du göra 4–17 september. Det går också att förtidsrösta genom brevröstning. På pastorat och församlingsexpeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning.

Nej, det politiska landskapet i Svenska kyrkan skiljer sig mycket från det allmänpolitiska. I stället för politiska partier finns det nomineringsgrupper. De enda nomineringsgrupper som är renodlade partier är Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Sverigedemokraterna (SD). Andra stora nomineringsgrupper är Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Borgerligt alternativ (BA).

Läs mer om nomineringsgrupperna 

Ja, du kan personrösta och markera upp till tre personer på varje valsedel. Det behövs 5 procent och minst 20 röster av nomineringsgruppens (partiets) röstetal i valkretsen för att flyttas upp på listan.

Vi anser att Socialdemokraternas kyrkopolitik är den som bäst motsvarar frågor vi som fackförbund lägger stor vikt vid. Några exempel ur valprogrammet:

  • (S) vill införa en upphandlingspolicy som både beaktar medarbetarnas villkor och ställer krav på kollektivavtal hos dem som säljer varor och tjänster till kyrkan.
  • (S) vill satsa på att förbättra arbetsvillkoren hos de anställda genom bland annat förstärkt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling. De vill också ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
  • (S) vill verka för en välkomnande folkkyrka som står upp för allas lika värde och rätt.