Transports kongress 2017

Kongresshallen Conventum i Örebro
Kongressens ombud träffas på Conventum kongress i Örebro. Foto: Conventum Kongress

Allt inför kongressen i juni

Den 3–8 juni 2017 går Transports kongress av stapeln. Här hittar du handlingar, guider och annan information. Här kommer du även att kunna följa kongressen via webb-tv.

Välkommen som åhörare!

Vem som helst är välkommen att vara med som åhörare på kongressen. Men antalet platser är förstås begränsat, så säkra din plats i kongresshallen redan idag!

Anmälan för åhörare

Är du vald till kongressombud?

Då rekommenderar vi att du går igenom vår kongressguide – ”Ordet är ditt”. Där vi samlat en hel del goda råd för dig som ska vara kongressombud.

Guiden är gjord som webb-pdf för enkel läsning på skärm. Men funkar även att ladda ner och skriva ut.

Kongressguiden Ordet är ditt (pdf 2,6 MB)

Här finns också den digitala utbildning som du kan gå igenom för att komma förberedd till ditt viktiga uppdrag under kongressen.

Transports nätutbildning för kongressombud

Vägen till kongressen

Det är inte långt kvar tills kongressen slår upp dörrarna, men förberedelserna har varit igång länge. Tidigt förra hösten startade processerna med att välja vilka personer som får förtroendet att företräda sina branschkamrater på kongressen.

1 september 2016

Våra lokalavdelningar fick reda på hur många ombud de skulle skicka till kongressen. Antalet ombud avgörs av antalet medlemmar i respektive avdelning.

Avdelningarna genomförde därefter nomineringar av kongressombud på sektionernas möten under september och oktober 2016. Ombuden valdes slutligen på avdelningarnas representantskapsmöten under november och december 2016.

8 november 2016

Sista dagen att nominera ledamöter till valberedningen.

22 november 2016

Förbundsrådet valde valberedning

1 december 2016

Sista dagen för medlemmar att lämna in motioner till lokalavdelningarna.

1 januari 2017

Sista dagen för avdelningarna att lämna in motioner till förbundsstyrelsen.

1 februari 2017

Namn på valda kongressombud meddelas förbundsstyrelsen.

14–16 februari 2017

Förbundsstyrelsen går igenom svar på motioner.

3 juni 2017

Kongressen öppnar.

8 juni 2017

Kongressen avslutas.

FAKTA: Transports kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart femte år. Vid kongressammanträdena bestäms vilka mål och vilken inriktning förbundet ska ha under kongressperioden. Kongressen väljer också vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och beslutar om någonting ska förändras i våra stadgar.

Ledamöterna som deltar i kongressen kallas ombud och är valda av de lokala avdelningarna. Hur många ombud en avdelning får skicka beror på hur många medlemmar den har.