Kongress 2017

Kongressens ombud träffas på Conventum kongress i Örebro. Foto: Conventum Kongress

Den 3–8 juni 2017 går Transports kongress av stapeln i Örebro. Här hittar du bland annat några viktiga hållpunkter inför kongressen.

Guiden är gjord som webb-pdf för enkel läsning på skärm. Men funkar även att ladda ner och skriva ut.

Är du vald till kongressombud?

Här finns den digitala utbildning som du kan gå igenom för att komma förberedd till ditt viktiga uppdrag under kongressen.

Transports nätutbildning för kongressombud

 


Vi rekommenderar också att du går igenom vår kongressguide – ”Ordet är ditt”. Där vi samlat en hel del goda råd för dig som ska vara kongressombud.

Kongressguiden Ordet är ditt (pdf 2,6 MB)

Vägen till kongressen – viktiga datum

1 september 2016

Våra lokalavdelningar fick reda på hur många ombud de skulle skicka till kongressen. Antalet ombud avgörs av antalet medlemmar i respektive avdelning.

Avdelningarna genomförde därefter nomineringar av kongressombud på sektionernas möten under september och oktober 2016. Ombuden valdes slutligen på avdelningarnas representantskapsmöten under november och december 2016.

8 november 2016

Sista dagen att nominera ledamöter till valberedningen.

22 november 2016

Förbundsrådet valde valberedning

1 december 2016

Sista dagen för medlemmar att lämna in motioner till lokalavdelningarna.

1 januari 2017

Sista dagen för avdelningarna att lämna in motioner till förbundsstyrelsen.

1 februari 2017

Namn på valda kongressombud meddelas förbundsstyrelsen.

14–16 februari 2017

Förbundsstyrelsen går igenom svar på motioner.

3 juni 2017

Kongressen öppnar.

8 juni 2017

Kongressen avlutas.

FAKTA: Transports kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vart femte år. Vid kongressammanträdena bestäms vilka mål och vilken inriktning förbundet ska ha under kongressperioden. Kongressen väljer också vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och beslutar om någonting ska förändras i våra stadgar.

Ledamöterna som deltar i kongressen kallas ombud och är valda av de lokala avdelningarna. Hur många ombud en avdelning får skicka beror på hur många medlemmar den har.