Om oss

Snabbfakta om Svenska Transportarbetareförbundet

  • Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. 
  • Förbundet bildades 1897 och har cirka 61 000 medlemmar. 
  • Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. 
  • Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati. 

Välkommen till Transport!

Det fackliga arbetet utgår alltid från dig och dina arbetskamrater som medlemmar. Det är ni som bäst känner till vilka villkor som behöver förändras på jobbet. Läs mer om hur ni kan påverka på jobbet

Till er hjälp har ni hela Transports organisation.

Så är vår verksamhet organiserad

Klicka för större bild.

Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse leds för närvarande av t.f. ordförande Markus Pettersson och har nio ledamöter. I styrelsen ingår också Transports verkställande utskott (VU)  som – utöver ordföranden – utgörs av förbundskassör och förbundssekreterare. Från 24 mars 2017 och fram till förbundets kongress i juni består VU av t.f. ordförande Markus Pettersson och förbundskassör Tommy Wreeth.

Verkställande utskott

Markus PetterssonT.f. ordförande

Tel
010-480 37 63
E-post
markus.pettersson@transport.se

Tommy WreethFörbundskassör

Tel
010-480 37 59
E-post
tommy.wreeth@transport.se

Katrin LöndahlVU-sekreterare

E-post
katrin.londahl@transport.se
Övriga ledamöter

Christer BengtssonLedamot, avd 28

Tel
010-480 34 31
E-post
christer.bengtsson@transport.se

Mikael HussnerLedamot, avd 51

Tel
010-480 31 50
E-post
mikael.hussner@transport.se

Ken JärnLedamot, avd 88

E-post
ken.jarn@transport.se

Patrik MarkussonLedamot, avd 2

E-post
vonmarkusson@gmail.com

Ann-Charlotte LarssonLedamot, avd 25

Tel
010-480 33 91
E-post
ann-charlotte.larsson@transport.se

Torkel BlomLedamot, avd 5

Tel
010-480 31 75
E-post
torkel.blom@transport.se

Petri PeräläLedamot, avd 46

Tel
010-480 36 16
E-post
petri.perala@transport.se

Martin RohdeLedamot, avd 41

Tel
010-480 34 97
E-post
martin.rohde@transport.se

Linda SvenssonLedamot, avd 12, fr.o.m. 170327

Tel
010-480 32 59
E-post
gerhard.wendt@transport.se

Karin PetersonLedamot, avd 3

Tel
010-480 31 20
E-post
karin.peterson@transport.se

Transports verksamhet vilar på ett antal gamla men kloka fackliga principer.

Ingen anställd ska sälja sig för billigt

Kollektivavtalen är i grund och botten ett nedtecknat löfte där organiserade arbetare tillsammans kommer överens om vilket pris de ska kräva för att arbeta.

Den viktigaste är att vi ser oss själva som en grupp där medlemmarna lovar varandra att inte sälja sin arbetskraft till ett lägre pris än det minimum som anges i kollektivavtalen.

Kollektivavtal på alla arbetsplatser

I Sverige har fackföreningarna och kollektivavtalen varit så starka att det inte behövts några lagstiftade minimilöner – till skillnad från i många andra länder. Det innebär att det nästan inte finns några regler alls på företag utan kollektivavtal: där kan arbetsgivarna i princip erbjuda hur låga löner som helst.

Det finns inte heller några myndigheter som ska bevaka att anställda får drägliga villkor. Hela det ansvaret faller på fackföreningarna. Transport måste alltså ha många medlemmar för att kunna teckna och upprätthålla kollektivavtal i de branscher som vi organiserar.

Vår principiella inställning är att alla företag ska teckna avtal. Då får alla anställda bra villkor och inget företag konkurrera med lågavlönad arbetskraft .

Samma lönehöjningar åt alla

Transport har också en traditionell inställning till hur kollektivavtalen ska utformas.  Det innebär att vi förhandlar fram kollektivavtal som ger alla anställda inom ett visst avtalsområde ungefär samma lönehöjningar. Om grundlönen höjs med motsvarande 500 kronor per månad, ska den alltså höjas med 500 kronor för alla, inte läggas i en pott som fördelas så att en del får 700 kronor medan andra knappt får något alls.

Väldigt många LO-förbund och alla tjänstemanna- och akademikerförbund arbetar med potter, men Transport låter bli. Det beror i första hand på att våra branscher präglas av hård konkurrens och många små företag.

Många engagerade medlemmar ger starka avtal

Avtalens innehåll och styrka avgörs i första hand av hur många som är organiserade i de olika branscherna och vilken konfliktstyrka gruppen har. Med få medlemmar och små möjligheter att driva en framgångsrik konflikt blir avtalen sämre, medan hög organisationsgrad och god konfliktstyrka ger bättre avtal.

Transport är alltså en levande folkrörelse där arbetets kvalitet och kollektivavtalens utformning i hög utsträckning avgörs av hur många engagerade medlemmar förbundet har.

Det hela började en kväll i april 1897 i en källare på David Bagares gata i Stockholm. Från olika håll i hela landet kom 15 personer som alla hade erfarenhet av hårdhänt fackligt pionjärarbete i svenska hamnar. De var sjömän, kolbärare, stuveriarbetare.

När de skildes åt den kvällen hade grunden lagts för en gemensam facklig organisation. Svenska Transportarbetareförbundet.

Den ledande kraften vid förbundets bildande var Charles Lindley som egentligen hette Carl Gustav Lindgren och var född i Stockholm 1865. Av ekonomiska skäl placerades förbundsexpeditionen i hans mors lägenhet. Charles Lindley var med när LO bildades 1898 och tillhörde under många år LO:s landsekretariat och Socialdemokratiska partistyrelsen.

Att starta ett fackförbund var på den tiden ett riskfullt företag, man riskerade såväl svartlistning som trakasserier.

Idag har förbundet över 62 000 medlemmar i ett flertal olika branscher, och 25 lokalavdelningar spridda över hela landet från Malmö i söder till Luleå i norr.

Men kampen för anständiga rättigheter för medlemmarna i arbetslivet är ingalunda avgjord. I seklets början var importerade strejkbrytare från England, Tyskland och Holland redarnas vapen mot arbetarna i svenska hamnar. Idag seglar fartyg över alla världshaven under bekvämlighetsflagg med besättningar som saknar alla anständiga rättigheter. Och på våra vägar rullar transporter vars förare tjänar långt under kollektivavtalsenliga löner.

Lönedumpning och social dumpning är lika aktuella frågor idag som när Charles Lindley och hans kamrater lade grunden för vårt fackliga arbete den där kvällen 1897. Kampen fortsätter!

Ur filmarkiven

Se filmen om Transport, gjord till förbundets 60-årsjubileum 1957.

Ur SVT:s arkiv: Charles Lindley uppmärksammas iNUETS journalfilm på sin 90-årsdag 1955.

Transports grundare Charles Lindley och hans fru Elin. Elin Lindley var en tongivande feminist och hade en egen politisk karriär. Bland annat var hon drivande vid bildandet av det socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Transports stadgar

Stadgarna är förbundets styrdokument. Här kan du bland annat läsa vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem. Stadgarna uppdateras vid varje kongress, senast 2012.

Ladda ner stadgarna