Vilka ni kontaktar under semestern

Under sommaren når ni följande Ombudsmän/Rso. Vederbörande svarar för både avdelning 1 och 2.
 

Ombudsmän

Vecka 26 -27
Anders Gustafsson 010-480 3119

Vecka 28 – 30
Anette Vilhelmsson 010-480 3104

Vecka 31 – 32
Per-Olof Norgren 010-480 3101

Vecka 33 – 34
Anders Gustafsson 010-480 3119
Per-Olof Norgren 010-480 3101

Regionala skyddsombud

Vecka 26 – 27
Roger Jönsson  010-480 3111
Anders Lövgren 010-480 3109

Vecka 28 – 29
Inga RSO i tjänst

Vecka 30 – 31
Roger Jönsson 010-480 3111
Per-Arne Persson 010-480 3102

Vecka 32 – 33
Roger Jönsson 010-480 3111
Anders Lövgren 010-480 3109
Per-Arne Persson 010-480 3102

Vecka 34
Roger Jönsson 010-480 3111
Per-Arne Persson 010-480 3102
Anders Lövgren 010-480 3109