Val av stämmoombud till Transports Arbetslöshetskassa den 25 mars 2017, kl 13.00

Den 26 april 2017 i samband med A-kassans stämma kommer val av ombud till kassans föreningsstämma att ske för de kommande fem åren. Valet äger rum klockan 13.00 på World Trade Center Stockholm. Separat kallelse till stämman kommer att skickas ut senare. I valet har alla medlemmar i kassan, som infinner sig rätt att delta. Stämman hålls direkt efter att valsammanträdet avslutats.

Enligt den valordning kassan har ska varje valkrets vilken vilken geografiskt sammanfaller med förbundets avdelningar nominera ett ordinarie ombud och tre ersättare. Till detta möte har alla medlemmar i arbetslöshetskassan tillträde och nomineringsrätt.

Nomineringsmötet för Transport avd 11 kommer att hållas den 25 mars 2017  klockan 13.00 i avdelningens lokaler på Sätrahöjden 16 i Gävle.

Nuvarande ombud:

Niclas Sandström       ordinarie
Joakim Borg               ersättare
Kenneth Johansson    ersättare
Joakim Stolpe             ersättare