Utebliven lönehöjning drabbar bevakningsanställda – Transportarbetaren.se

http://www.transportarbetaren.se/utebliven-lonehojning-drabbar-bevakningsanstallda/

Angående artikel skriven av Transportarbetaren.se

Sedan avdelningen fick informationen om att det fanns arbetsgivare som tvekade kring bytet av arbetsgivarföreningen har vi informellt vid upprepade tillfällen under våren och sommaren samtalat med beslutsfattarna vid dessa företag.

De har förstått våra argument om principen om ett k-avtal för samma arbete men har samstämmigt talat om att de inte ämnar att byta från Almega Tjänsteförbunden till Transportföretagen-Säkerhetsföretagen.

De har utifrån sin verksamhet haft olika argument för sitt ställningstagande men de har alla tydligt deklarerat att de önskar kollektivavtal samt en förhoppning om att frågan ska lösa sig så fort som det bara går.

Stanley Security Sverige AB, tidigare Securitas Systems Sverige AB/Niscayah AB har även på eget initiativ valt att lönerevidera samtliga löner för dem som tidigare föll under vårt avtal till de nivåer som förbundet förhandlat fram med Transportföretagen-Säkerhetsföretagen i avvaktan på att ett framtida k-avtal undertecknats.

Avdelningen jobbar oförtrutet vidare med att bistå parterna för att detta problem ska lösas så fort som det överhuvudtaget går.

Så fort som det finns information att delge berörda medlemmar i dessa företag kommer den kunna läsas på vår hemsida.

Svenska Transportarbetareförbundet
Avdelning 5

Stockholm