Representantskapsmöten

Transport avd 11 kommer att hålla representantskapsmöten på avdelningen följande datum:

 

7   september kl 18.00

23  november kl 18.00

 

Kallelser till berörda ledamöter kommer att sändas ut per post.