Rapport från Kristianstad Truckmeet den 29-30 april 2017

Sektion 1 hade en monter på Kristianstad Truckmeet där vi bjöd på kaffe, kaka och hade en frågesport för alla som ville vara med. Vi hade flera intressanta diskussioner och många uppskattade vår närvaro.

Vi vill börja med att tacka alla som medverkade från såväl sektion 1, som andra gästande sektioner samt alla besökare!

Frågesporten var mycket uppskattad och vi fick in över 80 svar.

Svaren på frågorna kommer här:
Var tillverkas Sisu lastbilar?
Rätt svar: Finland

Hur mycket effekt tog Scania ut som mest ur 14 liter V8 i lastbilsutförande?
Rätt svar: 530

Hur många lastbilar finns det registrerade i Sverige 2016?
Rätt svar: Ca 600 000

Vilket år presenterade Volvo sin FH-serie?
Rätt svar: 1994

När blev det lagkrav på färdskrivare i tunga fordon?
Rätt svar: 1986

Vilket år bildades Transport?
Rätt svar: 1897

Vad hette Transports förste förbundsordförande?
Rätt svar: Charles Lindley

Vilket år kom lagen om kollektivavtal?
Rätt svar: 1928

När kom medbestämmandelagen (MBL)?
Rätt svar: 1976

Hur många fackliga organisationer finns det som organiserar arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden?
Rätt svar: 51

Vad är den lägsta timlönen enligt lag?
Rätt svar: 0 kr
Sverige har ingen lag som reglerar lägsta lön, det är istället kollektivavtalen som reglerar detta.

Presentkorten på 1000 kr, 750 kr och 500 kr kommer att skickas ut till vinnarna.
Så fort vinnarna är dragna kommer det publiceras här på hemsidan.

Vi ses igen till nästa år!

Ordförande Sektion 1, Helena Blomstrand