Nyvalda uppdrag i avdelningen

Idag valdes Lenny Ödegården till ny ordförande på avdelningens årsmöte i avdelning 20.

Lenny har sin anställning på Schenker åkeri, men har de senaste året haft en projektanställning som organisatör i avdelningen. Detta kommer vara en god erfarenhet för Lennys kommande arbetsuppgift vid sidan av att driva avdelningen framåt. Vill du komma i kontakt med Lenny når du honom på 010- 480 33 79 eller lenny.odegarden@transport.se

Det har även valts ny studieorganisatör, till detta uppdrag valdes Johanna Sjögren som har sin anställning på Schenker åkeri AB. Vill du gå fackliga studier kontaktar du avdelningen på 010-480 30 20 så förmedlas uppgiften till Johanna.