Nomineringsmöte till A-kassan

Inför val av ombud och ersättare till kassans föreningsstämmor under perioden 2017 – 2022 utlyser Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa i Halland, Gisalved och Ljungby nominering.

Till ombud och ersättare kan endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa nomineras och tillhörande valkretsen nomineras.

Endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa och tillhörande valkretsen har rätt att nominera och kan göra detta på nomineringsmöte som kommer att hållas lördagen den 18 mars 2017 klockan 09.00 på Kvibille gästgivargård i Kvibille.