Nomineringsmöte A-kassan

Inför val av ombud och ersättare till kassans föreningsstämmor under perioden 2017 – 2022 utlyser Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa i Nordvästra Skåne och Perstorp nominering.

Till ombud och ersättare kan endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa nomineras och tillhörande valkretsen nomineras.

Endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa och tillhörande valkretsen har rätt att nominera och kan göra detta på nomineringsmöte som kommer att hållas söndagen den 19 mars 2017 kl 08.45 i IF Metall’s lokaler, Kaliforniegatan 3 i Helsingborg.