Nomineringar till kongressen

Enligt 22 § 1 mom. i våra stadgar skall nomineringar till val som förrättas på kongressen ske genom valberedningen. Det är i sin tur avdelningens ansvar att ta emot nomineringar från dig som medlem, behandla dem, och sända dem vidare till valberedningen antingen som enskild nominering eller som nominering från avdelningen. Det är bl.a. till uppdragen som förbundsordförande, förbundssekreterare, förbundskassör och avtalssekreterare, som nominering skall ske. Nomineringar skall vara avdelningen tillhanda senast 2017-03-14. Du kan läsa mer i det länkade dokumentet. http://www.transport.se/wp-content/uploads/Nomineringar-till-förbundskongressen-2017-v2.pdf