Nominering till stämmoombud till A-kassan

I anslutning till avdelningens årsmöte den 30 mars kommer vi att hålla en a-kassestämma där vi ska välja ombud.

Till ombud och ersättare kan endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa

nomineras och tillhörande valkretsen nomineras.

Nominering till (1) ordinarie ombud till Transports A-kassa:s stämma

Nominering av tre(3) ersättare till Transports A-kassa:s stämma