Nominering till A-kassans föreningsstämma

A-kassans föreningsstämmas nomineringsmöte.
innan mötet öppnas ska det hållas nomineringsmöte för nominering av stämmoombud till Transports Arbetslöshetskassa. Detta kommer att hållas mellan kl. 10,00 och 10,15.
Alla medlemmar av Transports a-kassa är välkomna att framför sin nominering av 1 ordinarie och 3 ersättare.
Den 26 april 2017 i samband med A-kassans stämma kommer val av ombud till
kassans föreningsstämma att ske för de kommande fem åren. Valet äger rum
klockan 13,00 på World Trade Center Stockholm.